Doorstart van Blueswheel in vooruitzicht.

Later meer info over de gang van zaken. 

Twee nieuwe leden al bekend